• సుమారు 1
  • సుమారు 2
  • సుమారు 3

మా కంపెనీకి స్వాగతం

మా కంపెనీ 2011లో స్థాపించబడింది, పట్టు నిల్వ ఉత్పత్తుల సరఫరా, దేశీయ మరియు విదేశీ వస్త్ర కర్మాగారాలు, యునైటెడ్ స్టేట్స్, యూరప్, జపాన్‌లకు ఎగుమతి చేయబడిన వస్త్ర ఉత్పత్తుల సరఫరాకు అంకితం చేయబడింది.2017లో విదేశీ వాణిజ్య మంత్రిత్వ శాఖ స్థాపించబడింది.